พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายชั้นประทวน สังกัด กรมยุทธการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม กรมยุทธการทหารอากาศ

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20200225
  ​กองทัพอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ ๒๐๒๐
 • A20200225-2
  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยม สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
 • A20200225-3
  บินประเมินสถานการณ์ไฟไหม้ป่าเขาใหญ่
 • A20200224
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๔ ในหัวข้อ “ผู้นำและการบริหารระดับยุทธศาสตร์”
 • A20200223
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภารกิจควบคุมห้วงอากาศและสนับสนุนการดับไฟป่า ในพื้นที่เขามะค่าทองและเขาตะแบก จังหวัดนครนายก
 • A20200222
  กองทัพอากาศส่งอากาศยานร่วมดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายก
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • D20200204
  สโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ขอเชิญข้าราชการ ทอ.และครอบครัว ออกกำลังกายโยคะพื้นฐาน เพื่อสุขภาพ
 • D20200131
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ย้ายห้องถ่ายรูปบุคคล กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • D20200122
  การรับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร โควตานายทหารประทวนที่ใช้คุณวุฒิปริญาตรีปรับเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 • D20191216
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกชั้นสัญญาบัตร ประชุมใหญ่และเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๒
 • C20200226
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 • C20200225
  COVID-19
 • C20200224
  เรืออากาศ Open House
 • C20200213
  กองทัพอากาศขอเชิญร่วมชมถ่ายทอดสดงานประชุมสัมมนาวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี พ.ศ.2563
 • C20200219
  พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกองแก่ศิษย์การบิน รุ่น น.๑๔๓-๖๑-๒
 • C20200205
  กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓