พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 31กองการฝึก สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ทำพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรยุทธวิธีการรบทางอากาศ รุ่นที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑ โดยมี พลอากาศตรี พันธ์ภักดี  พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีฯ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด