วันคล้ายสถาปนากรมยุทธการทหารอากาศ ครบ 65 ปี
พลอากาศโท เฉลิมชัย  ศรีสายหยุด เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธการทหารอากาศ ครบรอบ 65 ปี สำหรับในปีนี้ได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของกรมยุทธการทหารอากาศ นำอาหารคาว หวาน มาร่วมทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด