แผนอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  ชื่อ   วันที่เผยแพร่
 รหัสเผยแพร่แผนฯ P65070003234
   19 สิงหาคม 2565
 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง E65070003746
   7 กรกฎาคม 2565
 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการผลิตอากาศยานไร้นักบินของกองทัพอากาศ
   11 มกราคม 2564
 รหัสเผยแพร่แผนฯ M63110022548    17 พฤศจิกายน 2563
 ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง E63110017538    13 พฤศจิกายน 2563
 รหัสเผยแพร่แผนฯ M63100016860    15 ตุลาคม 2563