สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ

วันที่เผยแพร่

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก.พ.67 4 มีนาคม 2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ม.ค.67 7 กุมภาพันธ์ 2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธ.ค.66 12 มกราคม 2567
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พ.ย.66 12 ธันวาคม 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ต.ค.66 10 พฤศจิกายน 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก.ค.66 7 สิงหาคม 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิ.ย.66 11 กรกฎาคม 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เม.ย.66 11 เมษายน 2566
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พ.ย.65 8 ธันวาคม 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พ.ค.65 31 พฤษภาคม 2565
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ก.พ.65 4 มีนาคม 2565