Menu Activity

ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กรมยุทธการทหารอากาศ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดสด นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕