Menu Activity

01 1

01 3

01 4

01 5

01 6

01 2

  กรมยุทธการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร พลอากาศโท เสกสรร  คันธา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำคณะข้าราชการ กรมยุทธการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย