Menu Activity

RTAF 0130

RTAF 0131

RTAF 0051

RTAF 0054

RTAF 0061

RTAF 0065

RTAF 0070

RTAF 0074

RTAF 0078

RTAF 0083

RTAF 0088

RTAF 0091

RTAF 0094

พล.อ.ท.วชิรพล เมืองน้อย เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ