พล.อ.ต.ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนักบินลองเครื่อง รุ่นที่ 36

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ส.ค.62

ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด