พล.อ.ต.ชานนท์ มุ่งธัญญา รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการกรมยุทธการทหารอากาศทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 ณ รร.นนก. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด