พลอากาศโท ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองเสนาธิการทหารอากาศ ส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ให้กับ พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศท่านใหม่ ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด