พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการกรมยุทธการทหารอากาศร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด