นาวาอากาศเอก ภคณัฐ ศุขะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นตัวแทนเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ นำข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับกำลังพล ยก.ทอ.ให้มีจิตสำนึกและให้ความสำคัญในการดูแลต้นไม้ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณลาดจอดรถ ยก.ทอ.เมื่อ 30 ตุลาคม 2562

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด