พล.อ.ท.พงษ์สวัสดิ์ จันทสาร จก.ยก.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการยุทธการระดับฝูงบิน รุ่นที่ 84 ณ ห้องประชุม ยก.ทอ.ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค.63

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด