พลอากาศโทไวพจน์ เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน  เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด