พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ประจำปี 2563

ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานต้นไทรในอาคารแปดกรม

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด