พลอากาศโทไวพจน์ เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ ประดับเครื่องหมายยศให้นายทหารประทวน  เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด