พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ยก.ทอ.ครั้งที่ 1/64 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมทดสอบอย่างพร้อมเพรียง เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงพละ 2 สนามกีฬาจันทรุเบกษา

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด