พลอากาศตรี เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/ประธานกรรมการ คณก.เสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ยก.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมรับฟังบรรยายการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ยก.ทอ.(DO Virtual Run Challenge 2021) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการเตรียมตัวในการร่วมกิจกรรมที่ถูกต้อง จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20220127
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน​ในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบินนายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๗-๖๓-๒
 • A20220124
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ มอบทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ ให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบคำถาม พร้อมมอบเครื่องหมายความสามารถด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "รำลึก ๘๐ ปี สดุดีวีรชนสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔"
 • A20220125
  วันคล้ายวันสถาปนา สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ครบ ๓๗ ปี
 • A20220121
  สนาธิการทหารอากาศ มอบรางวัลบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นด้านนิรภัยการบิน และด้านนิรภัยภาคพื้น
 • A20220120
  ประธานคณะทำงานการใช้อากาศยานไร้คนขับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการและช่วยเหลือประชาชน พร้อมด้วยคณะทำงาน ฯ เดินทางไปเยี่ยมชม กองบิน ๓ และ กองบิน ๔
 • D20220124
  Air Force Virtual Run 2022
 • D20200724
  การแต่งกายเนื่องในวันกองทัพไทย
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔