พลอากาศตรี เสกสัณน์ ไชยมาตย์ รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ/ประธานกรรมการ คณก.เสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ยก.ทอ.นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกรมยุทธการทหารอากาศ ร่วมรับฟังบรรยายการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงานของ ยก.ทอ.(DO Virtual Run Challenge 2021) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการเตรียมตัวในการร่วมกิจกรรมที่ถูกต้อง จากวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องบรรยายกองทัพอากาศ

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด