พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกิจกรรม DO Virtual Run Challenge 2021 เป็นปฐมฤกษ์ให้แก่ผู้ที่วิ่ง-เดิน สะสมได้ 30 กิโลเมตร จำนวน 27 คน (ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2564) โดยกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 สิงหาคม 2564 (184 วัน) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมยุทธการทหารอากาศ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด