พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกิจกรรม DO Virtual Run Challenge 2021 เป็นปฐมฤกษ์ให้แก่ผู้ที่วิ่ง-เดิน สะสมได้ 30 กิโลเมตร จำนวน 27 คน (ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2564) โดยกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม ถึง 30 สิงหาคม 2564 (184 วัน) โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกรมยุทธการทหารอากาศ ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20211207
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕
 • A20211207-2
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕
 • A20211203
  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 • A20211202
  รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙
 • A20211202-2
  กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • D20210621
  ขอเชิญร่วมสักการะอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศพร้อมพระรูปจําลองทั้ง ๑๒ รูป เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • A20211207-2

  RTAF News: Pages Dec 8, 2021 | 02:24 am

  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมกองบิน ๕

  Read more...
 • A20211207

  RTAF News: Pages Dec 7, 2021 | 23:03 pm

  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ ๓ ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕

  Read more...
 • A20211203

  RTAF News: Pages Dec 3, 2021 | 06:29 am

  กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

  Read more...
 • A20211202-2

  RTAF News: Pages Dec 3, 2021 | 02:12 am

  กองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  Read more...
 • A20211202

  RTAF News: Pages Dec 2, 2021 | 15:07 pm

  รอง เสธ.ทอ./ผอ.ศตส.จชต.ทอ.และคณะฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการของ กกล.ทอ.ฉก.๙

  Read more...