1. ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอ.
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 • A20200527
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์สารคดีเทิดพระเกียรติ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ชุด "๑๐๐ ปีทิวงคต พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ"
 • A20200522
  เสนาธิการทหารอากาศ รับมอบหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • A20200522-2
  รองเสนาธิการทหารอากาศ ติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้งอำเภอมวกเหล็ก และพบปะหารือผู้แทนส่วนราชการอำเภอมวกเหล็ก
 • A20200521
  ทัพฟ้ามาประชิด ช่วยธุรกิจเพื่อสังคม (AIR OPERATION FOR SOCIAL ENTERPRISE) ขนข้าว แลกปลา เปลี่ยนสินค้าเกษตร
 • A20200521-2
  พิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ
 • A20200520
  กองทัพอากาศ, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยานในประเทศ
 • D20200505
  แนวทางปฏิบัติห้วง COVID-19 "ห้องตัดผม"
 • D20200401
  การปฏิบัติของข้าราชการกองทัพอากาศ เมื่อมีความเสี่ยง COVID-19
 • D20200330
  ช่องทางรับยาพิเศษ สำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ
 • D20200310
  คำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๒/๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๖๔/๖๑ (ครั้งที่ ๑) ลง ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓
 • D20200217
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองทัพอากาศ
 • D20200213
  กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ของดการให้การบริการตรวจสุขภาพทุกประเภท เนื่องจากติดภารกิจการตรวจร่างกายคัดเลือก ตามวันดังต่อไปนี้
 • C20200514
  กองทัพอากาศ เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “AIR TRACK” เวอร์ชั่นทดลองใช้งาน สำหรับติดตามผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19
 • C20200513
  กำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200513-2
  สนามสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • C20200505
  ๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 • C20200504
  สวนสุขภาพ กองทัพอากาศ ปรับเวลาเปิดให้บริการ
 • C20200415
  พระพุทธศาสดาประชานาถ