ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปพระรามแผลงศรอยู่เหนือปีกและช่อชัยพฤกษ์ เบื้องล่างสุดมีชื่อ "กรมยุทธการทหารอากาศ" อยู่ในแถบปลายสะบัดโดยบรรจุอยู่ในอาร์ม

ความหมายของภาพและสี 

รูปพระรามแผลงศรเป็นสีเขียว หมายถึง สัญลักษณ์ของยุทธการทั้ง ๓ เหล่าทัพ
ปีกสีเหลืองทอง หมายถึง สัญลักษณ์ของกองทัพอากาศ
ช่อชัยพฤกษ์สีทอง หมายถึง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความเจริญรุ่งเรือง
พื้นอาร์มเป็นสีฟ้าอมเทาขอบทอง หมายถึง ความยิ่งใหญ่ของท้องฟ้า ซึ่งมีทหารอากาศเป็นผู้ปกป้อง


ชื่อ "กรมยุทธการทหารอากาศ" สีทองอยู่บนพื้นแถบปลายม้วนสีน้ำตาลใต้อาร์ม