ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  ชื่อ   วันที่เผยแพร่
ประกาศยกเลิกจัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite จำนวน ๒ ดวง พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 11 มกราคม 2566
ประกาศยกเลิกจัดซื้อระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ 11 มกราคม 2566
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๗ (N-SOC C2) - จัดซื้อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ พร้อมการติดตั้งและการฝึกอบรม โดยวิธีคัดเลือก
   19 กรกฎาคม 2565
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
   31 สิงหาคม 2564
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก      2 สิงหาคม 2564
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๗ (N-SOC C2) - จัดซื้อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ พร้อมการติดตั้งและการฝึกอบรม โดยวิธีคัดเลือก 30 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ - จัดซื้อระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 23 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 1 มิถุนายน 2564
ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ-จัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite จำนวน ๒ ดวง พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 20 พฤษภาคม 2564
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๑๗ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 เมษายน 2565
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิถุนายน 2565