ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง

 

  ชื่อ   วันที่เผยแพร่
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ-จัดซื้อดาวเทียม Micro Satellite จำนวน ๒ ดวง พร้อมสถานีควบคุมภาคพื้น การฝึกอบรม อะไหล่ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   20 พฤษภาคม 2564
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
   1 มิถุนายน 2564
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ - จัดซื้อระบบวิทยุพื้นดิน-อากาศ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
   23 มิถุนายน 2564
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๗ (N-SOC C2) - จัดซื้อระบบบัญชาการและควบคุม จำนวน ๑ ระบบ พร้อมการติดตั้งและการฝึกอบรม โดยวิธีคัดเลือก
   30 มิถุนายน 2564
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
   2 สิงหาคม 2564
 ประกาศยกเลิกการซื้อโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ - จัดซื้อระบบการป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้พร้อมติดตั้ง และการฝึกอบรม จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
   31 สิงหาคม 2564