ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

ชื่อ วันที่เผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130H) ระยะที่ ๒ (จัดจ้างปรับปรุงจอแสดงผลในห้องนักบิน ระบบป้องกันการชนระหว่างอากาศยานอัตโนมัติ ระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติ ชุด Quick Engine Change รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นของเครื่องบินลำเลียง แบบที่ ๘ (C-130H)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (ระยะที่ ๓) - จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๑๕ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กันยายน 2565    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๘ ข/ค (ระยะที่ ๓) - จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๑๗ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พฤศจิกายน 2564    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (ระยะที่ ๒) - จัดซื้อเก้าอี้ดีดตัวของนักบิน จำนวน ๘ ชุด พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔) จำนวน ๒ เครื่อง - จัดซื้อเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา จำนวน ๘ เครื่อง - จัดซื้อเครื่องบิน โจมตีเบา จำนวน ๘ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ อะไหล่ ระบบสนับสนุนการฝึก การฝึกอบรม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ จำ เป็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบงานข่าวกรองไซเบอร์ทางเครือข่ายเว็บไซต์ และอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง จํานวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เมษายน 2564